Kloakseparering

Indeholder reklame via affiliate links for:

3byggetilbud.dk.

Kloakseparering? Hvad er det dog for noget? Er det dyrt og hvorfor?

De stigende regnmængder, som der loves lige nu og i fremtiden, betyder større belastning på det etablerede kloarknet. Flere kommuner er derfor begyndt, at kræve separering af kloarken, så regnvand og spildevand ledes væk via separate kloarknet. Det betyder at du frem for 1 kloakledning skal have to. En til husets spildevand og en til regnvandet.

Der kommer mere og mere regn og vi bliver flere og flere mennesker i Danmark, ser vi på de sidste 50 år og sammenligner 1969 med 2019, så er vi blevet 1.038.484 flere Danskere i perioden, det giver mere spildevand.

Nogle steder kan den eksisterende kloark sagtens klare både vand og spildevand, mens man aldre steder ikke er fulgt med tiden og dermed slet ikke er dimensioneret til de stigende mængder vand.

Er det en god idé?

Ved at separere vandet, undgår man overbelastning af kloarknettet. Et overbelastet kloarknet vil typisk betyde kloarkvand på vejene, overløb i søer og vandløb, samt problemer med at skylle ud i toilettet. Problemerne kan dog også skyldes et tilstoppet rør, det kan identificeres via en Tv inspektion af kloarken.

Overstående problemer koster både for dig som boligejer og i de kedelige tilfælde også for forsikringsselskaberne. Alt det ballade kan undgås, hvis man får styr på vandmængderne.

En anden fordel er at regnvandet ikke behøver køre gennem et rensningsanlæg, men kan ledes direkte ud i vandløb. Det giver mindre vand på rensningsanlæggene og dermed bliver det mere økonomisk for samfundet.

Kloarkrør

Skal jeg selv gøre noget?

Bor du i et nyere hus bør det fra starten, være udstyret med to kloarksystemer. Dermed behøver du ikke gøre noget.

Bor du i et ældre hus, uden kloark, er der måske kun et afløb og så kan der være et påbud på vej fra din kommune om at få styr på tingene. Du kan altid finde Spildevandsplanen på din kommunes hjemmeside, her vil du kunne finde oplysninger om din adresse.

Bor du i et ældre hus med kloark, er der pt. ingen planer om yderligere tiltag de første 50 år.

Bor du i et område, hvor der er en aktuel plan i nær fremtid, om at kloarksystemet skal laves kloakseparering, så skal du have et tilbud fra en autoriseret kloakmester, på nedgravning af nye kloarkrør til regnvand eller du skal have etableret løsninger, til at beholde regnvandet på egen grund. Få 3 uforpligtende tilbud på Kloakseparering

En løsning til at holde på regnvandet, kunne være flere regnbede, sø på egen grund eller f.eks. en faskine. En stor regnvandsbeholder kunne også være en løsning, hvis du kan nå at bruge alt det vand, f.eks. til urtehaven.