Skybrud – Ting du måske ikke vidste om skybrud!

Indeholder reklame via affiliate links for:

3byggetilbud.dk.

Skybrud er et fænomen der typisk opstår i sommerhalvåret. Her i disse tider, hvor der bliver talt om global opvarmning, bliver risikoen for skybrud også nævnt som forstærket. Vi må erkende at det ikke giver mening at bebygge lavt beliggende områder, da risikoen for oversvømmelse og heraf følgende vandskade er overhængende. Global opvarmning skal dog ikke have hele ansvaret, for de vandskader vi oplever med jævne mellemrum, de senere par årtier er mange lavtliggende områder blevet bebygget, områder der tidligere lå hen som eng eller mose.

Hvad kan man selv gøre?

1. Rens dine tagrender og nedløb (mindst 1 gang om året)
2. Sørg for at vandet kan komme væk (God kloak eller en stor regnvandsbeholder).
3. Tjek bygningen for skader.
4. Opbevar dine ting på hylder, frem for på gulvet (Gerne i tætlukkede plastbeholdere).
5. Etabler faskine i haven, der kan lede vandet væk.
6. Undgå for mange flisebelægninger, da nedsivning af vand bliver sværere.
7. Sørg for at terrænfaldet er væk fra huset.

Har du kælder under huset, så giver det god mening at tænke over hvad du placerer i kælderen. Ting der ikke kan tåle vand, såsom billeder, elektronik m.v. bør ikke stå på gulvet i papkasser. Din kælder er umiddelbart udsat for to trusler, opstigende kloakvand og nedsivende regnvand.

En af de måder, hvorpå du kan undgå kloakvand i din kælder, er ved enten at få lukket afløbet (Kræver at afløbet lukkes af ude ved vejen og at du selv lukker for kloaken inde i huset), eller får monteret en højvandslukke. Et højvandslukke, er en mekanisk genstand der automatisk lukker for opstigende vand fra kloaken, det er dog ikke en 100% sikker løsning, da mekanik skal vedligeholdes løbende og kan svigte med tiden. Hvis du vil være på den sikre side, så skal du have installeret en pumpe og en pumpebrønd. Pumpen vil lede vand fra kælderen over i pumpebrønden, så skader undgås. En pumpe og en brønd er dog langt fra den billigste løsning. Det er dog den løsning der modvirker både opstigende vand og nedsivende vand. En løsning på vand oppefra, kan være etablering af dræn (omfangsdræn) eller montering af en faskine, der ligeledes kan lede vandet væk fra huset.

Overvejer du at investere i et regnvandsanlæg eller faskine? Få 3 uforpligtende tilbud hér.

Skybrud
© Jayfish – Fotolia.com

Dækker forsikringen skybrud?

Din husforsikring dækker skader som er forårsaget af voldsomme skybrud. Et voldsomt skybrud er hvor der falder mindst 1 mm. regn i minuttet eller 40-50 mm. på et døgn. Husforsikringen dækker skader på bygningen, mens det er din indboforsikring der dækker skader på dit indbo. Du bør med god grund holde dig opdateret mht. dine forsikringsbetingelser. De senere år, har forsikringselskaberne strammet op på kravene og hvis dit hus er beliggende i et særligt udsat område, kan forsikringsselskabet have opsat ekstra krav til hvordan dit hus skal være sikret mod vandskader.

Hvis skaden er sket – Begræns skaderne!

1. Du har pligt til selv at begrænse skaderne, ellers kan din dækning begrænses.
2. Kontakt dit forsikringsselskab hurtigst muligt.
3. Opsæt en pumpe til at suge vandet væk (Hvis det kan pumpes væk).
4. Opsæt affugtere, så boligen hurtigt kan blive tør.
5. Få kvittering på alle udgifter og gem dem.
6. Tag billeder af alle skader og vent med at kassere ødelagt indbo.
7. Noter hvor mange timer du bruger på arbejdet.

Udbedring efter vandskader? – Få 3 uforpligtende tilbud hér.

Dine udgifter i forbindelse med begrænsning af skaderne, vil som udgangspunkt blive dækket af dit forsikringsselskab, hvis der er tale om en skade der er omfattet af din forsikring. Du skal notere dit tidsforbrug, da flere forsikringsselskaber godtgør dit tidsforbrug.

Når DMI varsler skybrud

Hvis du har DMI's vejrapp, eller blot besøger DMI's hjemmeside og møder advarslen: Skybrud, så er der en ting du skal vide. Når DMI varsler skybrud for et bestemt område, så betyder det ikke at der med 100% sikkerhed opstår skybrud i det pågældende område, det betyder blot at der er en risiko for skybrud. Man kan lidt forenkelet sige: Varsler = Risiko. Byger er drilske og kan dukke op ud af det blå. Når de dukker op kan de levere en måneds nedbør på en time og så forsvinde igen, det er ikke altid nemt at forudse hvor det sker. Du kan dog være sikker på at DMI gør sit bedste for at ramme så godt som muligt.

OBS: Fejl i linket til DMI er nu rettet. De fik ny hjemmeside, men glemte at lave 301 viderestilling på deres gamle webadresser. Flot 🙂

Kilde: Bolius.dk, DMI.dk.