Omfangsdræn

Indeholder reklame via affiliate links for:

3byggetilbud.dk.

Omfangsdræn er et effektivt værn mod fugt i fundamentet. Fugt kan fører til skimmelsvamp og fugten kan bevæge sig videre til husets øvrige konstruktioner. Fugten kommer fra jorden, hvor nedsivende regnvand eller et højt grundvandsspejl kan give fugtig jord. Den fugtige jord vil med tiden ødelægge puds og give vandet fri adgang til kælder og murværk. Et omfangsdræn vil lede fugten væk fra kælder og murværk og fungere som en form for nedgravet tagrende. Drænet placeres langs husets ydermur med tilslutning til kloark, så vandet kan ledes væk.

Et omfangsdræn er ikke et gør-det-selv arbejde, i det at man graver meget tæt på huset, kan der være risiko for at jorden skrider! Det er derfor en opgave for fagfolk, få derfor et tilbud fra en autoriseret kloakmester, hvilket naturligvis fordyrer projektet, frem for hvis du blot selv skulle grave en rende rundt om dit hus. Arbejdet med omfangsdræn er som sagt ikke et gør-det-selv arbejde, så du anbefales at få et tilbud fra en professionel, frem for selv at gå i gang! Få 3 tilbud på omfangsdræn og forundersøgelse

Entreprenørens fremgangsmåde:

1. Der graves en rende, langs husets mur, der næsten går ned til fundamentets dybde.
2. I bunden af renden placeres en dug, som drænrøret lægges på.
3. Der etableres en brønd til at fange sandet, som drænrøret tilsluttes.
4. Fra sandfangs brønden løber vandet over i en pumpebrønd. Her pumpes vandet ud i kloarken.
5. Filtersand lægges ud oven på drænrøret.
6. Oven på drænrøret placeres endnu en dug, der adskiller filtersand og jord.
7. Det hele er nu tilsluttet og jorden kan lægges oven på.

Det er vigtigt at man kun udgraver få meter af gangen, da man ellers kan risikere at gøre huset ustabilt. Forvent at arbejdet strækker sig over et par dage, da det er vigtigt ikke at rykke for hurtigt frem, når man forstyrrer husets stabilitet.

Nedenstående video er fra Furesø Kloak & Beton, de forklarer rigtig godt hvad det handler om!

Hvor meget koster et omfangsdræn?

Du skal regne med en pris på ca. 5.000-10.000 kr. pr. meter, så det det løber hurtigt op. Men omvendt så kan det også blive en bekostelig affære, hvis fundament og sokkel suger fugt. Fugt i fundament og sokkel kan resulterer i råd og svamp, som så kan give et dårligt indeklima. Før man kaster sig ud i en stor investering som et omfangsdræn, er det en god idé at få foretaget en forundersøgelse. Det er nemlig ikke ligemeget hvilke jordlag der ligger under huset, lerjord fungerer perfekt til omfangsdræn, mens en sandet jord ikke er egnet. Få 3 tilbud på omfangsdræn og spar penge!

Se efter tegn på fugt

Murværket vil typisk have skjolder af fugt, krakkeleret puds, puds der falder af eller saltudblomstringer. På træværket vil man typisk se mørke skygger i træet. Råd og skimmelsvamp viser sig som mørke pletter. Hvis din væg ser ud som nedenstående billede, så er der behov for at finde en løsning i en fart. En sådan væg vil ikke bidrage til godt indeklima på sigt.

Omfangsdræn kan hjælpe på fugtproblemer

Er der nogen krav?

Dele af arbejdet skal udføres af en autoriseret kloakmester, aftal eventuelt at du kan hjælpe med gravearbejdet og dermed spare lidt penge. Din kommune skal syne og godkende anlægget, tekniske forvaltning kan oplyse om du skal lave en ansøgning, eller du blot skal give besked når arbejdet er færdigt. Det er vigtigt at gravearbejdet udføres korrekt, så jorden ikke skrider og filter, dug og drænrør passer til den lokale jords sammensætning. Fejl kan medføre at drænrøret tilstoppes, så det ikke virker.

Få 3 tilbud på omfangsdræn og spar penge!

Få flere tips til boligen på vores boligside