Betingelser

Disse betingelser er gældende ved brug af Vorhjem.dk

Nedenstående betingelser finder anvendelse for brugen af www.Vorhjem.dk (herefter ”Vorhjem”) ejet af TerkeLit. Hvis du ikke kan anerkende disse betingelser, bedes du forlade siden.

Vorhjem er en portal for private forbrugere der søger information hus, have og husholdning. Formålet med Vorhjem er at give gode råd og henvisning til hvor de bedste muligheder findes. Vi vil i høj grad dele vores egne erfaringer, samt komme med aktuelle tips omkring relevante materialer.

Personoplysninger (Privacy Policy)

Vorhjem indsamler informationer om alle besøgende på hjemmesiden. Indsamlingen af information sker naturligvis under overholdelse af gældende lovgivning. Indsamlingen sker via cookies, der bl.a. registrerer dit besøgs varighed, og hvad du kigger på. Alle informationerne er helt anonyme, og samles sammen med informationerne fra andre besøgende. Vi får således en samlet statistik over besøg, der ikke kan spores til dig personligt.

Ansvarsfraskrivelse

Vorhjem stilles til rådighed i sin til enhver tid eksisterende form, som den er og forefindes. Vorhjem har i intet tilfælde ansvar for rigtigheden og anvendeligheden af de på portalen tilgængeliggjorte informationer, uanset art. En hvilken som helst anvendelse af portalen, herunder tilegnelse og udnyttelse af informationer, som er tilgængeliggjort på Vorhjem, sker på brugerens eget ansvar og for egen risiko. Vorhjem kan således i intet tilfælde gøres erstatningsansvarlig for brugerens anvendelse af portalen.

Vorhjem fraskriver sig ethvert ansvar for direkte, indirekte, afledte og følgeskader, tabte muligheder, tabt fortjeneste og enhver anden form for tab eller skade som følge af, at du har handlet i tillid til råd eller vejledning fra andre brugere af Vorhjem.

Vorhjem vil i overensstemmelse med gældende lovgivning slette ulovligt indhold på Vorhjem. Vorhjem påtager sig intet ansvar over for nogen i den forbindelse. Vorhjem forbeholder sig ret til at ændre, modificere, erstatte eller slette dele af indholdet på Vorhjem og kan begrænse eller afbryde adgangen til Vorhjem til enhver tid, uden at dette kan medføre nogen form for ansvar for Vorhjem.

Links til andre web-sites er kun medtaget som hjælp til brugerne. Ved linking til tredjemands sider har Vorhjem intet ansvar for indholdet af sådanne sider.

Cookies

Vorhjem bruger cookies i forsøget på at lave portalen så god som overhovedet mulig, for vores brugere. Til formålet benytter vi bl.a. Google Analytics. Alle data der spores er helt anonyme og kan ikke spres tilbage til dig som person.

Rettigheder til hjemmesiden

Når brugeren skriver kommentarer, uploader materiale eller på anden måde lægger indhold ind på Vorhjem, så giver brugeren Vorhjem en tidsubegrænset og non-eksklusiv ret til at bruge indholdet på alle medier.

Brugere må under ingen omstændigheder kopiere eller på anden måde offentliggøre andre folks beskyttede værker på Vorhjem.

Samtlige immaterielle rettigheder, herunder ophavsret og varemærker, til Vorhjem tilhører Vorhjem. Tekst, varemærker, billeder og logoer, der vises på Vorhjem, må ikke anvendes uden forudgående skriftligt samtykke fra Vorhjem.

Alt indhold på Vorhjem, herunder artikler, tekster og billeder er beskyttet i henhold til ophavsretsloven og må kun benyttes efter forudgående skriftlig tilladelse fra Vorhjem

Reklamer og affiliate

Der kan blive vist reklamer på vorhjem,dk, der kan generere indtægter i tilfælde af at brugeren klikker på annoncer eller bliver henvist til andre hjemmesider. De indtægter gør at hjemmesiden og sidens indhold kan stilles til rådighed for alle brugere.