Fleksjob? Hvad er det og hvad betyder det

Med en fleksjobber i huset, så er indtægten ikke hvad den har været. Det er ikke så nemt at finde fleksjob, så det vil jeg da lige slå et slag for. Her er de tanker jeg selv har haft omkring fleksjob og dem jeg har hørt om fra min hustru som er flexjob ramt, pga. kronisk migræne. Vi har på baggrund af overstående, både prøvet at leve på ledighedsydelsen men status pt. er heldigvis at hun er i job.

Hvad er fleksjob?

Fleksjob er noget man kan få tilkendt, hvis man kan arbejde lidt, men ikke fuldtid. Fleksjob aflønnes med almindelig løn, svarende til funktionen der skal udføres og i det timetal der arbejdes. Dertil suppleres der med penge fra kommunen.
Du kan f.eks. beregne den gennemsnitlige månedsløn her.

Gammel ordning (Fleksjob før 1. januar 2013)

Du er ansat før 1. januar 2013 og aflønnes efter gældende overenskomst, som var du ansat på 37 timer pr. uge. Det er uanset om du så kun arbejder f.eks. 10 timer om ugen. Arbejdspladsen ansøger så om fleksrefusion fra Statens Administration. Skifter du job efter 1. januar 2013, overgår du til den nye ordning.

Ny ordning (Fleksjob efter 1. januar 2013)

Du er ansat efter 1. januar 2013 og aflønnes nu kun for den reelle arbejdstid, altså fra du ankommer og til du går, fratrukket evt. frokostordning, afhængigt af overenskomst eller aftale. Dvs. hvis du er ansat på 10 timer om ugen, aflønnes du for 10 timer. Som medarbejder vil du så modtage fleksløntilskud fra kommunen, den samlede løn fra arbejdsskiver og kommune må dog ikke overstige 46.247 kr. (2022) pr. måned inkl. pension.

Forsvarets Personalestyrelse lavede i 2013 en meget fin beregning på en fiktiv fleksjobmedarbejder, ansat før og efter 1. januar 2023. I eksemplet ville en tjenestemand have en forskel på 8.778 kr. før skat om ansættelsen hed 31/12-2012 eller 2/1-2013. Mens den samme beregning for en civil medarbejder ville give en forskel på 7.800 kr. før skat. Det viser tydeligt en en indtægtsnedgang hvis man nu er på den gamle ordning, men i forbindelse med jobskifte, ryger over på den nye ordning.

Hvad koster en fleksjobber?

En fleksjobber koster kun for de timer der skal arbejdes. Dvs. det afhænger af det antal timer der arbejdes. F.eks. 3 timer om ugen. Ja så betaler du kun ca. 1.788,- + pension, atp, feriepenge osv. om måneden. Hvis det var en fuldtidsansat, ville beløbet være 24.000 om måneden, svarende til en timeløn på ca. 149 kr. Ja du betaler i den nye fleksjob ordning, kun for de timer medarbejderen arbejder!

Men hvad lander timelønnen på, med de forskellige tillæg som pension, atp og feriepenge? Alt det kan du få en idé om via denne beregner: Hvad koster en ansat. Din nye medarbejder får altså, med tilskud fra kommunen, en månedsløn på 20.292 kr. Du kan selv prøve beregneren: Beregn løn i fleksjob her.

Hvorfor ansætte en fleksjobber?

Der går så mange fleksjobbere rundt i Danmark, der savner noget at stå op til. De kan ikke varetage et job på 37 timer. De kan måske klare 5, 10 eller 15 timer, forskelligt fra person til person. Lidelserne kan være mange. Lige fra ondt i ryggen til kronisk migræne. Der er altså tale om folk hvor evnen til at arbejde, er nedsat varigt i alle former for arbejde. Mangler du hjælp et par timer, så ansæt en fleksjobber og få et glad ansigt på nedsat tid.

Hvor gamle er fleksjobbere?

Der er ingen fast alder på en fleksjobber. Nogle fleksjobbere er i slutningen af 20'erne. Nogle i starten af 20'erne. Andre er i 30'erne, 50'erne eller 60'erne. Så snart evnen til at arbejde, er nedsat varigt i alle former for arbejde, det kan ramme alle aldre.

Arbejdsløs fleksjobber?

Som arbejdsløs fleksjobber kan du være berettiget til ledighedsydelse. Har du været ansat i fleksjob i 9 måneder, ud af de seneste 18 måneder, får du ret til ledighedsydelse. Satsen svarer til 89% af den højeste dagpengesats. Ledighedsydelsen påvirkes ikke af din ægtefælles indkomst eller evt. formue. Dagpengesatsen i 2023 er fuldtid på 19.728 kr. Ledighedsydelsen lander dermed på 17.558 kr. før skat.

Hvor mange feriedage har man i Fleksjob?

Lige så mange som alle andre. Når du er ansat i fleksjob, er du omfattet at de almindelige ferieregler. Dermed er du også berettiget til at have 25 feriedage om året.

Hvordan får man tilkendt Fleksjob

Du kan få bevilget fleksjob af din kommune, hvis: du har en varig nedsat arbejdsevne.

Er det en økonomisk fordel at være på fleksjob?

Nej, det kan ikke betale sig at være på fleksjob, hvis man kan arbejde fuld tid. Derfor ingen grund til at tro du kan komme let til penge, hvis du ikke fejler noget. Lad os taget udgangspunkt i de overstående 149 kr. pr. time. Arbejder du fuld tid, vil du altså kunne få en månedsløn på 23.890 kr. før skat.

Hvis du er på fleksjob og f.eks. arbejder 8 timer om ugen. og var sidestillet med en på fuld tid, så ville du også få 23.890 kr. før skat (Sådan var den gamle ordning, før 1. januar 2023). Men sådan spiller klaveret ikke længere. Med de 8 timer om ugen, lander din månedsløn fra arbejdsgiver på 5.165 kr. lønnen bliver suppleret med fleksløntilskud, der højest kan give 19.333 kr. før skat. Fleksløntilskuddet aftrappes med 30 pct. af lønnen på 5.165 kr. svarende til 1.550 kr. Så er vi nede på 17.783 kr. + de 5.165 kr. fra arbejdsskiver = 22.949 kr. før skat. Altså en forskel på 941 kr. i forhold til fuld til. De 11.292 kr. det giver i forskel eller 6.775 kr. efter skat, må så spares i stedet for f.eks. en ferie, som der kunne have været råd til på fuld tid.

Lad os så sige at du får lønforhøjelse og stiger til 170 kr. pr. time, så er forskellen på 3.799 kr. Der kan derfor være væsentlig forskel på at gå fra almindelig løn og til et fleksjob. Hele 45.588 kr. om året, i dette tilfælde og ca. 27.352 kr. efter skat.

Jo større løn jo større forskel. På et tidspunkt rammer du loftet for fleksløntilskuddet, der i 2023 er på 19.333,00 kr. Det er det maksimale du kan få udbetalt fra det offentlige. Der ligger altså en gulerod i at arbejde så meget som muligt i dit sygdomsforløb. Men da du er tilkendt fleksjob har du naturligvis nogle begrænsninger og skal derfor begrænse dig til din kunnen. Bemærk i øvrigt at du som fleksjobber kun begrænset og helst ikke må udføre frivilligt arbejde, da du dermed antages at kunne arbejde mere end visiteret.

Du kan selv prøve at lave beregningen her, hos Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering

Fleksjobbere kan bestemt se ud på mange måder, men da min kone har kronisk migræne, så er dette billede meget sigende!

Migræne

Annonce:
Kom i gang med investering
det er nemt med Nordnet One.
Nordnet One - En komplet løsning med lave omkostninger