A-kasse – Er du sikret, hvis du mister jobbet?

Indeholder reklame via affiliate links for:

Business Danmark, Det Faglige Hus m.v.

Usikre tider er over Danmark og resten af verden pt. Corona ser ud til at være overstået, men flere og flere lander i jobkøen. Når jobbet mistes, så gælder det om at have enten en forsikring. Enten en lønforsikring eller en A-kasse, så regningerne kan betales.

Et medlemskab af en A-kasse handler i bund og grund om tryghed. I disse tider er det vigtigt med tryghed på arbejdsmarkedet! Hvis du mister jobbet, er det godt med en a-kasse, så du kan opretholde en nogenlunde levestandard til du finder et nyt job. Er der tvister på arbejdspladsen, så er det godt at have en god fagforening i ryggen, der kan bakke op om de juridiske spørgsmål.

I Danmark har vi en lang række a-kasser og fagforeninger, jeg vil derfor kun nævne de mest kendte her, da det ellers kan blive et uoverskueligt væld af muligheder. Man kan dog inddele fagforeningerne i gule og røde fagforeninger. Fagforeninger og A-kasser hænger som regel sammen, mens nogle a-kasser samarbejder med flere fagforeninger.

Hvilken farve skal det være?

Røde fagforeninger er fagforeninger der har rod i fagbevægelsen, mange har sikkert hørt om bl.a. LO, som bl.a. 3F er en del af (3F står for Fælles Fagligt Forbund og er en sammenlægning af det tidligere SID og KAD), Dansk Metal, FOA og HK. LO blev dog slået sammen med FTF og hedder i dag FH, Fagbevægelsens Hovedorganisation. Røde fagforeninger er medlemmer af de traditionelle hovedorganisationer og kan dermed deltage i overenskomstforhandlinger, strejke og være repræsenteret på din arbejdsplads.

Gule / ufarvede fagforeninger er de såkaldte frie fagforeninger, som ikke er medlem af de traditionelle faglige organisationer og ikke støtter et bestemt politisk parti. Det er f.eks. Det Faglige Hus, Business Danmark og Ase.

Nu har du fået et par eksempler på a-kasser og fagforeninger, så har du lidt at gå videre med. Ser man på det økonomiske, så er der ofte penge at spare, ved at vælge en gul fagforening frem for en rød. De gule fagforeninger yder nemlig ingen partipolitisk støtte og kan derfor bruge alle pengene på deres medlemmer.

Ofte stillede spørgsmål om A-kasser

Hvordan bliver jeg medlem af en a-kasse?

Herunder har vi en lang liste over muligheder, klik på de forskellige, for at læse mere om hver enkelt. Når du har fundet den du passer bedst sammen med eller er mest økonomisk attraktiv, så gælder det om at få meldt sig ind i en fart, hvis du er uden den forsikring, det giver. Du skal nemlig have været medlem i et år, før du kan modtage dagpenge.

Karantæne?

Hvis du f.eks. selv opsiger dit job, eller du selv er skyld i opsigelsen, kan din a-kasse give dig karantæne på 3 uger. Altså ingen løn i 3 uger. Det skal du vide, før du smider din opsigelse.

Er der forskel på dagpengesatsen?

Nej, uanset om du vælger den dyreste eller den billigste a-kasse. Så er dagpengesatsen den samme, hvis du skulle blive arbejdsløs. Satsen er nemlig lovbestemt. Dagpengesatsen svarer til 90% af din løn, dog kan beløbet ikke overstige max. satsen pr. måned. Som du kan se længere nede på siden.

A-kasse for selvstændige

Hvis du er selvstændig, så kan du stadig benytte dig af en a-kasse. Det kræver dog at du i de fleste tilfælde vil være nødt til at sælge eller lukke virksomheden. Men kan nemlig ikke både have virksomhed og modtage dagpenge. Der er dog nogle få undtagelser, som gør at du kan beholde din virksomhed, men her er det en god idé at snakke med din a-kasse omkring din situation, før du får brug for den. Specielt: Ase og Business Danmark målretter sig enten primært eller sekundært mod selvstændige.

Gratis a-kasse for studerende

Flere af overstående a-kasser tilbyder gratis medlemskab til studerende. Det gælder bl.a. Business Danmark, uddannelsen skal dog være et fuldtidsstudie på minimum KVU-niveau og uddannelsen skal være statsgodkendt.

Hvilken A-kasse skal jeg vælge?

Et medlemskab af en A-kasse er i bund og grund et valg om tryghed. Nogle a-kasser er tilknytte forskellige fag, mens andre har kassen åben for alle der vil være medlem. Uanset hvilken a-kasse du vælger, er dagpengesatsen den samme.

Der kan være nogle ekstra fordele i nogle a-kasser, læs mere om dem, længere nede på siden. Det kan f.eks. være en fordelsklub eller gratis medlemskab for studerende.

Får jeg en højere sats, hvis jeg vælger en dyr a-kasse?

Nej uanset om du vælger den dyreste eller den billigste a-kasse, vil den dagpengesats du får, være præcis den samme. Eneste forskel kan være f.eks. om a-kassen støtter et politisk parti eller andet formål.

Hvornår får jeg dagpenge?

Hvis du selv har sagt op, så er du i 3 ugers karantæne. Mister du derimod jobbet, så har du ret til dagpenge fra første manglende lønningsdag og 2 år frem. Du finder dog forhåbentlig et nyt job inden. Har du egen virksomhed ved siden af dit job, så skal du være opmærksom på at dagpengeperioden forkortes fra 24 måneder til 18 måneder. Lukker du din virksomhed inden perioden er overstået, får du de 6 måneder ekstra, som alle andre.

A-kasse og selvstændig virksomhed som bibeskæftigelse

Hvis du driver selvstændig virksomhed som bibeskæftigelse, skal du være opmærksom på nye regler pr. 1 oktober 2018. For at få godkendt din selvstændige virksomhed som bibeskæftigelse, så er det dine løntimer fra dit lønarbejde som skal udgøre mindst 80 løntimer pr. måned i gennemsnit indenfor 6 måneder (med løntimer i mindst 5 af de 6 måneder). Du kan her efter kun modtage dagpenge i 30 uger, mod de normale 104 uger for lønmodtagere. Efter de 30 uger, skal du vælge om du vil lukke eller sælge virksomheden, eller du vil stoppe med at modtage dagpenge. Vælger du at lukke eller sælge din virksomhed, bortfalder 30 ugers reglen og du er nu dækket op til 104 uger, som alle andre. Når den periode ender, håber jeg du har fundet et job eller har et nyt selvstændigt eventyr i støbeskeen, da næste stop ellers er kontanthjælp, eller er det nu også det?

En forudsætning for at få kontanthjælp er nemlig, at du på grund af din ændrede situation ikke er i stand til selv at forsørge dig og din familie. Har du en pensionsopsparing, fratrækkes det i kontanthjælpen, det samme gælder hvis du har en opsparing eller anden formue. De penge skal bruges, inden du får ret til at få udbetalt kontanthjælp. Har du en ægtefælle eller sambo, der har en lønindkomst, pension eller anden formue har det også betydning for din kontanthjælp. Hvis din ægtefælle/sambo har en lønindkomst, vil dette blive modregnet i kontanthjælpen. Vi kan derfor konkludere at kontanthjælp ikke er noget man bare får, hvis man kommer fra et “almindeligt arbejdsliv” med pension, opsparing osv. Du skal kort sagt være på røven. Så regn med 0 kr. eller et tag hvad du kan få job. Sigt ikke efter offentlig ydelse. Men er det alligevel eneste vej, skal du henvende dig på dit lokale jobcenter og søge om kontanthjælp.

Ønsker du en a-kasse med forstand på selvstændige, så kig nærmere på: Ase og Business Danmark som alle målretter sig enten primært eller sekundært mod selvstændige.

Dagpengesatser 2023

Dine dagpenge, vil aldrig overstige 90% af din løn, de sidste 12 måneder. Du skal altså have en månedsløn på minimum 26.054,- for at få den maksimale sats.

Frem til 1 maj 2023
Sats for fuldtidsarbejde: 19.728,- før skat.
sats for deltidsarbejde: 13.152,- før skat.

Nye dagpengeregler pr. 1 Maj 2023

Første 3 måneder
Sats for fuldtidsarbejde: 23.449,- før skat.
sats for deltidsarbejde: 15.632,- før skat.

Efter 3 måneder nedsættes taksten, afhængigt af om du er med eller uden forsørgerpligt.

A-kasser og fagforeninger

Nedenstående liste, viser et udvalg af A-kasser og Fagforeninger som er kendte og som de fleste kender til.

Hvor finder jeg en a-kasse som selvstændig?

Der er også a-kasser for selvstændige. Vi har samlet en liste over nogle af de a-kasser der tillader selvstændige har medlemskab.

Overstående priser og informationer afhentes automatisk.

Sparegris

Annonce:
Kom i gang med investering
det er nemt med Nordnet One.
Nordnet One - En komplet løsning med lave omkostninger