Tømning af septiktank – Når tanken er fuld

Indeholder reklame via affiliate links for:

3byggetilbud.dk

Kært barn har mange navne, mange kalder den en septiktank, mens andre kalder den en trixtank eller en bundfældningstank. Funktionen er uanset navn dog den samme, nemlig at holde på slam, papir og andre affaldsstoffer fra det spildevand du udleder fra din kloak.

Septiktanken skal skal med jævne mellemrum tømmes, men hvor ofte skal det ske? Den bør faktisk tømmes en gang om året, for at sikrer en effektiv septiktank. Der ryger meget skidt i en septiktank i løbet af et år, hvis det ikke kommer væk, så er der risiko for at tanken løber over og dermed forurener miljø og grundvand. Det undgår man derimod ved regelmæssig tømning.

Når slamsugeren har været forbi og suge indholdet fra din septiktank op i lastbilen, så bliver slam og vand delt, bilen tager det uønskede slam med tilbage til renseanlægget, mens vandet pumpes tilbage i septiktanken. Det er vigtigt at dækslet på din septiktank nemt kan håndteres af slamsugerens mandskab, et dæksel skal derfor ligge i terrænhøjde og nemt kunne vippes af, det dur derfor ikke med et stort beton dæksel, da det vil belaste ryggen unødigt hver gang dækslet skal flyttes.

Septiktank bliver tømt af slamsuger

Hvordan foregår tømning af en septiktank?

Hvis du kunne tænke dig at se hvordan det foregår, så har vi fundet en lille informativ video, der kan ses her under.
Videoen er lavet af Midtjyllands Kloak-Vedligeholdelse A/S.

Få flere tips til boligen på vores boligside

Er der kloakproblemer?

Kloark må kun håndteres af autoriserede kloakmestre, så simpelt er det. Så har du brug for hjælp til:

 • Udskiftning af gamle kloakrør
 • Tv-inspektion
 • Rottesikring
 • Strømpeforing
 • Kloakering
 • Omfangsdræn
 • Afløb
 • Faskine
 • Reparationer
 • Slamsugning
 • Højtryksspuling

Ja så har du brug for en kloarkmester. Her gælder det om at få et godt tilbud på det arbejde der skal laves. Heldigvis er det meget nemt og du slipper for telefonkøer og åbningstider. Lad kloarkmesteren komme til dig.

Få et tilbud her

Et tilbud fra en kloarkmester er helt gratis og uforpligtende. Du vælger selv om du vil acceptere et af de, op til 3, tilbud du får, eller du vil takke nej til dem alle. Hvis du har akut problemer og prisen bliver højere end budget, så tjek lånemulighederne her.

Er dit afløb stoppet, er det heldigvis en overkommelig opgave for en kloarkmester, det tager ofte ikke mere end 10-20 minutter og koster derfor ikke så meget.

Annonce:
Kom i gang med investering
det er nemt med Nordnet One.
Nordnet One - En komplet løsning med lave omkostninger